فایل آماده آنالیز سیالاتی هواپیمای ملخی در نرم افزار سی.اف.ایکس

فایل پروژه  آنالیز سیالاتی هواپیمای ملخی در نرم افزار سی.اف.ایکس شامل مدل کامل بدنه هواپیما و دامنه سیال آن، شبکه بندی مدل، تنظیمات حلگر و تنظیمات پردازش آن در نرم افزار انسیس سی.اف.ایکس. در این پروژه  ملخ ها دارای سرعت دورانی و هواپیما با سرعت ۳۱متر بر ثانیه در حال پرواز است.

سفارش فایل از طریق ایمیل امکان پذیر می باشد

contact@engpage.ir

شماره تماس:

۰۹۳۷۲۷۰۴۷۲۲

قیمت :

۱۲۰۰۰۰۰ هزار ریال

حجم:

۴ Gigabyte

نرم افزار مورد نیاز:

Ansys CFX 2016

مطالعه بیشتر