خرید
برنامه معادله تغییر دما در یک صفحه تخت
100,000 تومان 50,000 تومان

کد فرترن حل معادلات دیفرانسیل بیضوی معادله تغییر دما در یک صفحه تخت